Zajęcia dodatkowe

13W roku szkolnym 2017/18 proponujemy dzieciom udział w następujących bezpłatnych zajęciach dodatkowych:

– Rytmika – 1x w tygodniu
– Język angielski – 1x w tygodniu
– Religia – 2x w tygodniu
– Terapia logopedyczna – 1x w tygodniu
– Terapia pedagogiczna – 1x w tygodniu
– Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – 1x w tygodniu
– Zajęcia popołudniowe z piłką – 1x w tygodniu, zajęcia płatne przez rodziców w ramach programu „Przedszkoliada” zatwierdzonego przez Urząd Miasta
– Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki „Mali Wspaniali” prowadzone przez Fundację Sportowo-Edukacyjną INFINITY – 1x w tygodniu

W przypadku konieczności Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia w ramach kształcenia specjlanego
PROCEDURA – kształcenie specjalne