Konkursy

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJLEPSZY SPORTOWIEC W NIEPODLEGŁEJ”.

W związku z ogłoszonym konkursem do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pabianicach wpłynęło bardzo wiele prac przedstawiających wspaniałych i zasłużonych sportowców. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Po trudnych obradach udało się wybrać trzy zwycięskie miejsca i jedno wyróżnienie.

I MIEJSCE – postać Ireny Szewińskiej w wykonaniu Antoniego z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku.
Chłopiec Panią Irenę Szewińską wybrał dlatego iż była najlepszym sportowcem wśród kobiet oraz ze względu na fakt, że zdobyła dla Nas dużo medali.

II MIEJSCE – zdobyła postać Roberta Lewandowskiego w wykonaniu Maksymiliana z Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu.
„wybrałem piłkarza bo bardzo lubię grać w piłkę nożną, a Robert Lewandowski jest najsławniejszym Polskim piłkarzem. Mam nadzieję, że kiedyś sam będę sławnym piłkarzem” – tak mówi sam Maksymilian o swoim wyborze.

III MIEJSCE – zajęła praca Dawida z Przedszkola nr 6 im. Jana Brzechwy w Międzyrzeczu, która przedstawia Wojciecha Szczęsnego. Dawid wybrał tego sportowca ponieważ jest on znany na całym świecie oraz chłopiec sam chciałby zostać w przyszłości bramkarzem.

WYRÓŻNIENIE dla Filipa z Publicznego Przedszkola nr 26 z Jastrzębia Zdroju za wykonanie postaci Kamila Grosickiego (Grosika). Zdaniem Filipa ten sportowiec zasługuje na szczególne uznanie ponieważ jest najlepszym, najszybszym i skutecznym napastnikiem.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

………………………………………………………………………………..

Gratulujemy Oldze i Lenie z Biedronek za zajęcie I i II miejsca w konkursie plastycznym organizowanym w ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

plakat

 

Przedszkole Miejskie Nr 5 ogłasza ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Zapomniane tradycje regionalne”

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji regionalnych oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej dotyczącej tradycji danego regionu oraz krótki opis w formie wierszowanej, który ma na celu scharakteryzować tę tradycję.
 2. Forma pracy: indywidualna.
 3. Format pracy: dowolny.
 4. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.
 5. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek, dokładny adres placówki (wraz z adresem e-mail oraz telefonem placówki), imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
 6. Termin nadsyłania prac: do 5 III 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 12 III 2018 r.
 8. Prace należy przesłać na adres: Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Zamkowa 48, 95-200 Pabianice (z dopiskiem konkurs plastyczno-literacki).
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi: 14 III 2018 r.
 10. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 11. Kryteria pracy: pomysłowość, zgodność z tematem konkursu.

Dodatkowe informacje:

 1. Przewidziane są nagrody główne dla każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 2. Wynik konkursu wraz z nazwiskami laureatów opublikowane będą na stronie www.blizejprzedszkola.pl.
 3. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.
 4. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenia prac.
 5. Wystawa prac zostanie zorganizowana na terenie ośrodka PODNiDM w Pabianicach.
 6. Nagrody, dyplomy i podziękowania nagrodzonym zostaną przesłane pocztą.
 7. Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu e-mail. Przedszkole będące organizatorem nie bierze w nim udziału.
 8. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu: Hanna Pawlak 608-538-762.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

29 XI czworo dzieci z grupy Krasnali wzięło udział w organizowanym przez PM nr 11
II Przeglądzie Miejskim „Utalentowane przedszkolaki”. Dzieci zaprezentowały piosenkę „Wesoła orkiestra” z akompaniamentem na trójkącie, drewienkach i kołatkach.

Dnia 3 II 2018 r. odbył się „Sportowy pojedynek rodzin”, organizowany dla wszystkich chętnych rodzin z pabianickich przedszkoli przez Ewę Ogińską i Hannę Pawlak. Udział zgłosiło 16 przedszkoli, ostatecznie wystąpiło 10 rodzin. Konkurencje sportowe oraz sprawdzian z wiedzy sportowej wyłoniły trzech zwycięzców. Nagrody dla wszystkich rodzin ufundowało Starostwo Powiatowe i PM 5. Było dużo dobrej zabawy, uśmiechu i emocji. Zapraszamy za rok!

Przedszkole Miejskie Nr 5 ogłasza miejski konkurs plastyczny „Pabianice w oczach dziecka” 
W tym roku temat wiodący prac konkursowych brzmi: Przedszkolaki pamiętają…”, prosimy zatem o przedstawienie pabianickich miejsc pamięci narodowej.

REGULAMIN
1. Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie dziecka historią i kulturą Pabianic,
 • kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych miasta,
 • dostrzeganie piękna i niepowtarzalności zakątków Pabianic,
 • wykazanie się wyobraźnią, fantazją oraz twórczym działaniem.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
  4.Technika wykonania:dowolna, prace indywidualne, format A4 lub A3.
  5. Każda praca powinna zawierać informacje: imię, nazwiska i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres i numer telefonu placówki.
  6. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 5
  przy ul. Zamkowej 48 do 15 XI 2017 r.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Św. Jana 10 w końcu listopada 2017 r. (osoby nagrodzone dostaną powiadomienia).
  8. Nauczycielki mogą zorganizować wyjście wychowanków na wystawę prac.
  9. Organizatorkami konkursu są nauczycielki: Marzena Jagielińska i Mariola Kasprzak z Przedszkola Miejskiego Nr 5 (tel. 042 215 26 18)

Sezon na dynię rozpoczęty! Rumiane i okrąglutkie dyniowe głowy witają gości w naszym przedszkolu. Prace wykonano na konkurs „Najpiękniejsza dynia”. Gratulujemy pomysłów.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczął się pracowicie i dla dzieci i dla rodziców. Piękne prace plastyczne wykonane na konkurs „Pani Jesień” zdobią hol i szatnię naszego przedszkola. Wszystkim rodzicom i dzieciom dziękujemy za zaangażowanie 🙂

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 W PABIANICACH Ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Polskie Tradycje ludowe”.

Zachęcamy do udziału dzieci z placówek przedszkolnych w wieku 5-6 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać samodzielnie pracę przedstawiającą jedną z polskich tradycji ludowych oraz dołączyć krótki opis odzwierciedlonej w pracy tradycji.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:  Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pabianicach, ul. Zamkowa 48, 95-200 Pabianice

Adresaci: dzieci 5-6 letnie z przedszkoli z całej Polski oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Cele konkursu:

 • przybliżenie dzieciom polskich tradycji ludowych,
 • rozwijanie umiejętności przestawiania w pracy plastycznej polskich tradycji,
 • zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi,
 • pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej, fantazji, wyobraźni,
 • doskonalenie sprawności manualnych.

Temat pracy konkursowej: POLSKIE TRADYCJE LUDOWE

Warunki uczestnictwa:

 • wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu,
 • format pracy: maksymalnie A-3
 • technika pracy: dowolna płaska bez użycia plasteliny, materiałów sypkich,
 • z jednej placówki można nadesłać dwie prace,
 • na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne,
 • prace należy przesłać na adres: Przedszkole Miejskie Nr 5 , ul. Zamkowa 48, 95-200 Pabianice, do dnia 24.03.17 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Polskie tradycje ludowe
 • każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym i zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy, krótki opis przedstawionej tradycji ludowej; dokładny adres, nr telefonu, e-mail placówki; imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Zgłoszenie i przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetważanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów zgodnie z art. 6 z dnia 29 sierpnia 1997r. ustawy o ochronie danych osobowych DZ. U. Z 2006 r. nr 10 poz. 926 z późniejszymi zmianami, przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora oraz publikacji w Internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

Oceniana będzie: samodzielność wykonania prac, walory artystyczne, pomysłowość, estetyka, zgodność pracy z tematem konkursu.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 21 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Alicja Borko 785-142-905.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 W PABIANICACH Ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Maski i stroje karnawałowe z recyklingu”.
Organizatorką konkursu jest p. Hanna Pawlak- nauczycielka PM 5.
Konkurs organizowany jest dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie całej Polski.

Cele konkursu :

 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • robudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych

Regulamin konkursu :

 • konkurs organizowany jest dla dzieci 5-6 letnich
 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maski karnawałowej lub stroju karnawałowego z pozyskanych materiałów z recyklingu
 • temat przewodni to karnawał
 • ilość prac – jedna z danej placówki
 • format i technika prac dowolna

Każda praca powinna mieć przyklejoną na odwrocie metryczkę (wypełnioną komputerowo), która powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, dokładny adres placówki (wraz z adresem e-mail), nazwisko opiekuna.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom, zostaną natomiast wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Pabianicach.
Autorzy prac, które zostaną nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które po zakończeniu konkursu zostaną wysłane pocztą na adres placówki.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 27.02.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
UL. ZAMKOWA 48, 95-200 PABIANICE
WOJ. ŁÓDZKIE

Z DOPISKIEM „KONKURS PLASTYCZNY”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 .03.2017 r.
Lista laureatów zostanie przesłana drogą e-mailową.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • zgodność pracy z tematem
 • samodzielność wykonania pracy
 • kreatywność
 • oryginalność i walory estetyczne

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 608-538-762.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Pozdrawiam,
Hanna Pawlak

Pojedynek sportowy rodzin – styczeń 2017
W miesiącu styczniu 2017r nasze przedszkole było organizatorem Pojedynku Sportowego Rodzin podczas trwania imprezy o charakterze kulturalno-sportowej „Ferie z powiatem”. W zmaganiach wzięło udział 7 rodzin z pabianickich przedszkoli. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe a trzy najlepsze drużyny dodatkowo nagrody i dyplomy od organizatora.

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy dzieci do udziału w konkursach:

 • „Pabianice w oczach dziecka”- miejski konkurs plastyczny
 • „Najpiękniejsza dynia”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
 • „Najpiękniejsza choinka”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
 • „Maski i stroje karnawałowe z recyklingu”- ogólnopolski konkurs plastyczny
 • „Modny eko-przedszkolak”- przegląd ekologiczno-plastyczny

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w roku 2015/2016 brały udział w konkursie plastycznym o charakterze międzynarodowym pn. „Przyroda w kolorach 2016 – W świecie ptaków”

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w roku 2015/2016 brały udział w następujących konkursach o charakterze ogólnopolskim :

 • List do Św. Mikołaja – plastyczno – literacki
 • Wodny Superbohater – plastyczny
 • Kolorowe inspiracje – plastyczny
 • Palenie szkodzi – plastyczny

W roku szkolnym 2015/16 zapraszamy dzieci do udziału w konkursach:

 1. „Pabianice w oczach dziecka” – miejski konkurs plastyczny
 2. „Pabianice moje miasto”- miejski konkurs plastyczny mający na celu wykonanie pocztówek
 3. „Najpiękniejsza choinka”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
 4. „Turniej Ziemniaczanej Pieczęci” – wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
 5. „Modny EKOPRZEDSZKOLAK” – konkurs plastyczny

Pojedynek sportowy rodzin – Luty 2016
W miesiącu lutym 2016r nasze przedszkole było organizatorem Pojedynku Sportowego Rodzin podczas trwania imprezy o charakterze kulturalno-sportowej „Ferie z powiatem”. W zmaganiach wzięło udział 13 rodzin z pabianickich przedszkoli. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe a trzy najlepsze drużyny dodatkowo nagrody i dyplomy od organizatora.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 W PABIANICACH Ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Maski i stroje karnawałowe z recyklingu”.
Organizatorką konkursu jest p. Hanna Pawlak- nauczycielka PM 5.
Konkurs organizowany jest dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie całej Polski.

Cele konkursu :

 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • robudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych

Regulamin konkursu :

 • konkurs organizowany jest dla dzieci 5-6 letnich
 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maski karnawałowej lub stroju karnawałowego z pozyskanych materiałów z recyklingu
 • temat przewodni to karnawał
 • ilość prac – jedna z danej placówki
 • format i technika prac dowolna

Każda praca powinna mieć przyklejoną na odwrocie metryczkę (wypełnioną komputerowo), która powinna zawierać imię i nazwisko dziecka, dokładny adres placówki (wraz z adresem e-mail), nazwisko opiekuna.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację warunków regulaminu. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom, zostaną natomiast wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Pabianicach.
Autorzy prac, które zostaną nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które po zakończeniu konkursu zostaną wysłane pocztą na adres placówki.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 26.02.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
UL. ZAMKOWA 48, 95-200 PABIANICE
WOJ. ŁÓDZKIE

Z DOPISKIEM „KONKURS PLASTYCZNY”.

Roztrzygnięcie konkursu nastąpi do 4.03.2016 r.
Lista laureatów zostanie przesłana drogą e-mailową.

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • zgodność pracy z tematem
 • samodzielność wykonania pracy
 • kreatywność
 • oryginalność i walory estetyczne

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 608-538-762.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Pozdrawiam,
Hanna Pawlak

Wyniki konkursu plastycznego

W roku szkolnym 2014/15 zapraszamy dzieci do udziału w konkursach:
1. „Pabianice w oczach dziecka” – miejski konkurs plastyczny
2. „Pabianice moje miasto”- miejski konkurs plastyczny mający na celu wykonanie pocztówek
3. „Najpiękniejsza choinka”- wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
4. „Turniej Ziemniaczanej Pieczęci” – wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
5. „Ekologia w moim domu” – konkurs plastyczno- ekologiczny
6. Miejski Turniej Piłki Nożnej „Piątka gola” i „Miejską Olimpiada Sportowa Przedszkolaków”.

W roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy dzieci do udziału w konkursach proponowanych przez przedszkole szczególnie o charakterze rodzinnym:


Przedszkole Miejskie nr 5 w Pabianicach zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „O wodę dbamy i ją oszczędzamy”

Cele konkursu:

– uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz konieczności jej oszczędzania
– poznanie niektórych przyczyn degradacji środowiska wodnego przez człowieka
– kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych
– rozwijanie aktywności i inwencji twórczej dzieci

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie, w formie plakatu, techniką dowolnąplaskąw formacie A4 lub A3
3. Każde przedszkole moze nadesłać maksymalnie 2 prace opatrzone metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek
pełna nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych osób i opiekunów
5. Termin nadsyłania prac: 7.03.2014r. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (deyduje termin
dostarczenia do placówki)
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.03.2014r. Lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie
www.blizejprzedszkola.pl
oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pabianicach
www.pm5p-ce.enka.net.pl
7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Ocenie bedą podlegać: samodzielność wykonanej
pracy, zgodność z tematem, inwencja twórcza, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz estetyka
8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy przesłane pocztą
9. Potwierdzenia uczestnictwa w konkursie dla nauczycieli będą przesłane na życzenie drogą elektroniczną
10. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
11. Prace należy przesłać na adres:
Przedszkole Miejskie nr 5
95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 48
z dopiskiem”Konkurs plastyczny”

Wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Marzenę Konieczną i Annę Zajdę
„O wodę dbamy i ją oszczędzamy”

I miejsce
Antosia Rozpondek z Miejskiego przedszkola nr 38 w Częstochowie
praca wykonana pod kierunkiem p.Moniki Grygo
II miejsce
Maja Gołdyn z Przedszkola Niepublicznego „Czarodziejska Akademia” z Pabianic
praca wykonana pod kierunkiem p. Sandry Koniecznej
III miejsce
Anna Grzyb z Niepublicznego Przedszkola „Odkrywcy talentów w Lublinie”
praca wykonana pod kierunkiem p. Renaty Roziewicz-Sandurskiej

Wszystkim uczestnikom dzięujemy za udział i zainteresowanie naszym konkursem

         Przedszkole Miejskie Nr 5 w roku szkolnym 2013/2014
będzie organizatorem między innymi:
w miesiącu październiku (w dniu KEN)-„Turnieju piłki nożnej dla przedszkolaków”,
w miesiącu kwietniu „Olimpiady sportowej przedszkolaków”,
oba konkursy o charakterze miejskim odbywać się będą na Powiatowej Hali Sportowej
w Pabianicach
Zaplanowane są także konkursy o ekologiczne i regionalne

Grupa IV (Skrzaty) – I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej „Piątka Gola”
II miejsce w konkursie plastycznym „Pabianice w oczach dziecka”

Grupa III (Pszczółki) – wyróżnienie dla Mai Waszczykowskiej w konkursie recytatorskim „Barwy Jesieni”

 

Olimpiada Sportowa Przedszkolaków odbyła się 26 kwietnia 2013 r na Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach i objęta była Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic oraz Starosty Pabianickiego. Wzięło w niej udział prawie 300 zawodników z 14 przedszkoli : z Pabianic oraz z Ksawerowa i Woli Zaradzyńskiej. Drugie tyle przedszkolaków zasiadało na widowni. Wszystkie przedszkola biorące udział w zmaganiach sportowych otrzymało nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, Starostę Pabianickiego, Zakłady Philips, Szkołę Tańca Jast, Firmę Komputronik, Paco Bank i Firmę Jędraszek. Zwycięskie drużyny z czterech kategorii wiekowych otrzymały ponadto puchary, dyplomy i dodatkowe nagrody rzeczowe.


Ponadto zapraszamy również dzieci i ich rodziców do konkursów organizowanych
wewnątrz przedszkola w ciągu całego roku