Rodzice

Na terenie naszego przedszkola działa Rada Rodziców, która w dużej mierze ma wpływ na działalność przedszkola .

W roku szkolnym 2017/18 w jej skład wchodzą :
Przewodniczący – Pan K. Mamiński
Zastępca przewodniczącego- Pan P. Markiewicz
Skarbnik – Pani P. Badowska
Opiekunem Rady Rodziców z ramienia Rady pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 5 jest Pani Hanna Pawlak.

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 :
86 1560 0013 2364 2168 7000 0002

Przypominamy wszystkim zainteresowanym Rodzicom i innym ludziom o wielkich sercach, że można przekazać 1 podatku przy rocznym rozliczeniu na :
TPD Oddział Powiatowy w Pabianicach, 95-200 Pabianice, Gdańska 6, KRS/0000213600.

Pozyskane w ten sposób fundusze pomogą wzbogacić bazę dydaktyczną przedszkola oraz zapewnią bogatszą ofertę dla obecnych i przyszłych klientów przedszkola, jakimi są dzieci i ich rodzice. Z góry dziękujemy w ich imieniu.