Ochrona dziecka

18W naszym przedszkolu wszystkie działania mają na celu dobro dziecka. Dlatego został opracowany dokument pn. Polityka Ochrony Dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 5″, który zapewnia dzieciom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z jego tekstem. MSOffice

Otrzymaliśmy certyfikat