Rozkład dnia

706.00 – 08.30
Praca indywidualna z dziećmi, kontakty i rozmowy z rodzicami, swobodne zabawy wynikające z własnej
aktywności dzieci. Zabawy dydaktyczne.

08. 30 – 09.00
Śniadanie.

09.00 – 11.30
Organizowanie, inspirowanie i prowadzenie przez nauczycielki sytuacji edukacyjnych wyzwalających
aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zabawy i zajęcia w przedszkolu lub w terenie.
Zabawy ruchowe organizowane w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Samorzutna działalność dzieci.

11.30 – 12.00
Obiad

12.00 – 14.00
Krótki odpoczynek po obiedzie – relaksacja, słuchanie muzyki, bajek.
Praca indywidualna (terapia, zajęcia wyrównawcze) oraz zabawy stymulujące wszechstronny rozwój
dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. Zabawy na powietrzu.

14.00 – 14.30
Podwieczorek

15.00 – 17.00
Podsumowanie dnia, kontakty z rodzicami. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.