Programy

11

Od listopada 2017 roku grupa Pszczółek uczestniczy w programie „Przyjaciele Zippiego”. „Przyjaciele Zippiego” to program dla małych dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami który promuje zdrowie emocjonalne.

W 2017 roku przedszkole przystąpiło do realizacji programu Grupy Ratowniczo-Medycznej Medicus „Szpital Pluszaka”. Program ten ma za zadanie oswoić dzieci ze służbami ratunkowymi oraz wpoić właściwe zasady prawidłowego postępowania w obliczu sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

W naszym przedszkolu wszystkie dzieci realizują Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego .
Poza Podstawą programową w przedszkolu realizowane są programy :
– program edukacji społecznej „Wiem, czuję, rozumiem, wiem”
– program wychowawczy
– program ekologiczny
– programy własne

pobierz:

Program 3 letni OpenOffice
Program 3 letni MSOffice
Program wychowawczy OpenOffice
Program wychowawczy MSOffice
Program ekologiczny OpenOffice
Program ekologiczny MSOffice

W ramach współpracy z Kubem Sportowym Pabiks realizowany jest od 2002r. program „Mały sport – wielka radość”.  Dwukrotnie przedszkole uczestniczyło w projekcie dofinansowanym z WFOŚiGW w Łódzi wdrażając programy o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, opracowane przez nauczycielki PM5 zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Koordynatorem każdego z programów była p. mgr Marzenna Konieczna. Ponadto każdego roku wybierane są zestawy programów oświatowych do wdrożenia poszczególnych grupach wiekowych, poddane wcześniejszej opinii dyrektora.

Od 01.04.2014r do 30.06.2014r. w przedszkolu realizowany był Program działań edukacyjnych o charakterze ekologiczno-przyrodniczym „Jesteśmy częścią przyrody” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pabianicach, który jest efektem udziału w I Edycji Konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” zorganizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Kwota dotacji przeznaczona dla naszego przedszkola to 16890 zł.

Od 1 stycznia 2015r. nasze przedswzkole będzie realizować projekt ekologiczno- przyrodniczy pt. „Poznajemy Ziemię i jej bogactwa oraz dbamy o jej dobro”. Koszt dofinansowania projektu wynosi 9996zł

Link do strony UM Pabianice dział ochrony śrofowiska – dofinansowania

Link do dokumentu na stronie UM Pabianice zawierającego wszystkie informacje

Link do strony WFOŚiGW

 


Przedszkole Miejskie Nr 5 w Pabianicach realizuje zadanie pn. Program działań edukacyjnych o charakterze ekologiczno-przyrodniczym dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pabianicach „Mali przyjaciele przyrody” w ramach konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadania z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Łączny koszt zadania wynosi – 14990,00 złotych.
Dotacja wynosi – 13440,00 złotych.
Wkład własny z RR – 1550,00 złotych.

W ramach zadania przewidziano do realizacji:

 1. Pomoce dydaktyczne – całkowity koszt – 1788,00
  • Dotacja w wysokości 238,00.
  • Udział własny w wysokości 1550,00
  • filmy DVD, gry, zestawy do doświadczeń, książka, plansze ścienne, laptop
 2. Wycieczki, warsztaty terenowe – całkowity koszt – 8500,00
  • Michałówek – 5400,00
  • Ujazd-Mikrokosmos – 3100,00
 3. Stacjonarne warsztaty/zajęcia – całkowity koszt – 4000,00
  • Wiosna czyli początek życia – 1000,00
  • Powietrze czyli niewidzialny świat – 1000,00
  • Dzieciaki kochają zwierzaki – owady – 700,00
  • Dzieciaki kochają zwierzaki – gady – 700,00
  • 2 przedstawienia teatralne – 600,00
 4. Nagrody w konkursie plastycznym „Kolorowy świat owadów” – całkowity koszt – 702,00
  • Wystawa prac na terenie przedszkola, wyniki zamieszczone w lokalnej prasie i kronice przedszkolnej
 5. Inne działania, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne to:
  • Zajęcia edukacyjne, mające na celu wzbogacenie wiedzy dzieci nt świata zwierząt oraz uświadomienia im konieczności dbania o środowisko i bogactwa naturalne Ziemi.
  • Udział w zajęciach i akcjach na terenie przedszkola : „Zbieraj baterie”, „Dbamy o środowisko – zbieramy plastikowe korki”, „Sprzątamy i dbamy o najbliższe otoczenie”

Link do strony UM Pabianice dział ochrony śrofowiska – dofinansowania